Yoga Sutra

Yoga Sutra er over 2000 år gammel og regnes som
grunnteksten i yoga.

Hanne Tharaldsen har laget et kunstverk til hver av de 51 første sutraene: kapittelet Samadhi Pada.

Boken ble utgitt på Aschehoug Forlag i 2017.
Du kan bla i boken og kjøpe ditt eksemplar her:

https://www.aschehoug.no/nettbutikk/yoga-sutra-aco.html

 

Teksten Yoga Sutra ble forfattet av filosofen Patanjali i årene rundt Kristi fødsel. Teksten består av korte aforismer. På sanskrit kalles disse aforismene sutra. De ble tradisjonelt lært utenat, og er formulert som korte, konsise læresetninger hvor kun de helt nødvendige ordene er tatt med. Yoga Sutra er blant de mest oversatte skriftene fra denne tiden, og leses fortsatt over hele verden. Men fordi en sutra er vanskelig å forstå i seg selv, har det vært vanlig å ikke bare oversette, men også tolke dem.

I denne boken presenteres Hanne Tharaldsens kunstneriske tolkninger til de ulike sutraene. Håpet er at leseren skal få en bedre forståelse av teksten gjennom bilder, samtidig som forfatteren ønsker å gi en kunstnerisk opplevelse og dimensjon – helt uavhengig av teksten. Den originale teksten er oversatt fra sanskrit til norsk av Karin Mæland.

Arbeidene som vises i boken er fotocollager. Hanne Tharaldsen har også laget en serie malerier med samme tema.